Paslaugos

Titulinis                             

                  AuditasApskaitaKonsultacijos

Mūsų specialistai atlikdami auditą, vadovaujasi Tarptautiniais bei Nacionaliniais audito standartais, LR audito įstatymu ir laikosi profesionalių apskaitininkų etikos bei nacionalinio auditorių profesinės etikos kodeksų ir profesionalių visuomeninių apskaitininkų (auditorių) etinių nuostatų.

Kadangi mūsų auditoriai profesionalai turi didelę patirtį audituojant įvairias įmones, asociacijas, Viešąsias įstaigas, Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus programų  projektus, galime pasiūlyti šias paslaugas:

  • Finansinių ataskaitų rinkinio auditą

  • Europos Sąjungos fondų teikiamos paramos auditą

  • Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą

  • Mokesčių auditą

 

Apie mus
Paslaugos
Darbuotojai
Kainos
Kontaktai